Perehdytysvideo

Perehdytysvideo on tehokas, monipuolinen ja havainnollinen väline käytännön asioiden opastamiseen. Siksipä yhä useampi yritys hyödyntää perehdytysvideoita osana henkilöstönsä etäperehdytystä. Digitaalisen tallenteen katselu ei ole sidottuna tiettyyn aikaan eikä paikkaan, joten perehdytysvideota voidaan katsoa missä vain ja toistaa tarpeen mukaan yhä uudelleen.

Perehdytysvideo

Etätyöaikoina etäperehdytys on kasvattanut suosiotaan monilla toimialoilla. Tyypillisin videoperehdytyksen aihe on ollut työturvallisuus, mutta korona-ajan myötä etäperehdytykseen on siirrytty monissa muissakin koulutuksissa, jotka normaalisti on järjestetty esimerkiksi pienryhmissä.

Perehdytysvideo toimii erityisen hyvin myös vieraskielisten työntekijöiden koulutukseen, koska videoon voidaan liittää helposti tekstitys ja dubbaus tai voice over eli taustaselostus.

Tehokasta perehdytystä videon avulla

Videomuotoon toteutetusta perehdytyspaketista hyötyvät kaikki yritykset, joissa perehdytetään omaa henkilöstöä tai joiden työtehtäviin vaaditaan turvallisuusperehdytystä ulkopuolisilta toimijoilta. Tyypillisesti videoperehdytystä hyödynnetään tehdas- ja tuotantoympäristöjen sekä rakennustyömaiden työtehtäviin. Usein etäperehdytyksen onnistuminen varmistetaan esimerkiksi kirjallisella kokeella.

Etäperehdytys on taloudellisesti kannattavampaa kuin kädestä pitäen tehty opastus, mikäli se vain on mahdollista toteuttaa. Eri alojen kausityöntekijöiden perehdyttäminen on kustannustehokkainta nimenomaan videon avulla. Videoperehdytyksen avulla säästetään perehdyttävien asiantuntijoiden työaikaa ja varmistetaan laadukas perehdytys oppimistyyleiltään erilaisten perehdytettävien osalta.

Liikkuvaa kuvaa, ääntä, tekstiä ja grafiikkaa sisältävä perehdytysvideo on kaikessa havainnollisuudessaan yksi parhaista tavoista opastaa monimutkaistenkin työtehtävien oikeaoppiseen suorittamiseen.

Perehdytysvideo tarjoaa sujuvan tavan kausityöntekijöiden perehdyttämiseen

Perehdytysvideo on joustava väline, kun on tarve perehdyttää useita, ehkäpä etätyötä tekeviä ja mahdollisesti vieraskielisiä työntekijöitä. Moniin kausitöihin palkataan myös vieraskielistä työvoimaa ja heitä varten voidaan tehdä helposti eri kieliversioita samasta perehdytysmateriaalista. Kieliversioissa voidaan käyttää joko dubbausta tai tekstitystä tai tapauksesta riippuen jopa molempia tapoja.

Perehdytys vaatii aina jonkin verran vuorovaikutusta, mutta huomattava osa etäperehdytyksen prosessista voidaan toteuttaa tehokkaasti videomuodossa. Alat, joissa työtehtävien suoritus perustuu toistettavaan tapaan tehdä asioita, kuten rakentaminen ja teollisuus, voivat käyttää perehdytysvideoita hyvin laajasti – työturvallisuusasioista yksittäisen työtehtävän suorittamisen opastamiseen. 

Etäperehdytys on taloudellisesti kannattavampaa kuin kädestä pitäen tehty opastus, mikäli se vain on mahdollista toteuttaa. Eri alojen kausityöntekijöiden perehdyttäminen on kustannustehokkainta nimenomaan videon avulla. Videoperehdytyksen avulla säästetään perehdyttävien asiantuntijoiden työaikaa ja varmistetaan laadukas perehdytys oppimistyyleiltään erilaisten perehdytettävien osalta.

Liikkuvaa kuvaa, ääntä, tekstiä ja grafiikkaa sisältävä perehdytysvideo on kaikessa havainnollisuudessaan yksi parhaista tavoista opastaa monimutkaistenkin työtehtävien oikeaoppiseen suorittamiseen.

Perehdytysvideolla voidaan näyttää haluttaessa yksityiskohtaisesti tietyn työvaiheen mallisuorituksia.

Perehdytysvideolla voidaan käsitellä mm. näitä aiheita:

 • työpäivän perusrutiinit – esim. ”kun tulet työpaikalle, toimi näin…”
 • työturvallisuus
 • hygienia
 • asiakaspalvelutilanteet
 • mallisuoritukset jonkin toistuvan työtehtävän toteutuksesta.

Perehdytysvideoiden katselu ja jakelu on helppoa

Videoita voidaan katsoa koska tahansa – tietokoneella, puhelimella ja muilla päätelaitteilla. Video digitaalisena välineenä mahdollistaa rajattoman toiston, joten siihen voidaan palata myös perehdytysjakson jälkeen. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden kerrata oppimaansa, eikä tällöin luo paineita oppia ulkoa kerralla kaikkea.

Perehdytysvideot jaetaan henkilöstölle tyypillisesti salasanasuojattuna intranetin tai videopalvelun kautta, joissa niitä voidaan katsella milloin tahansa, paikasta riippumatta. Suuremmilla yrityksillä on käytössään perehdyttämiseen tarkoitettuja järjestelmiä, joihin toimitamme täysin järjestelmän vaatimusten mukaiset videot sopimuksen mukaan.

Autamme teitä tekemään etäperehdytyksestä vaivatonta perehdytysvideon avulla

Perehdytysvideo voidaan toteuttaa muutamassa viikossa – riippuen projektin laajuudesta ja asiakkaan toteuttaman osuuden toimitusajasta. Toteutus on mahdollista ja monesti järkevääkin tehdä vaiheittain, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus. 

Videon toteutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Videon pohjaksi tarvitaan perehdytyksen sisältö kirjallisessa muodossa ja käsikirjoittajan kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua kirjoitusvaiheessa. Tilaajan aktiivisuus vedosvaiheen kommentoinnissa on keskeistä projektin laadukkaalle läpiviennille – onnistuneella yhteistyöllä takaamme parhaan lopputuloksen.

Positiivinen ja ammattimainen esiintyminen ovat tärkeitä perehdytysvideon päähenkilölle.

Perehdytysvideon tuotantoprosessi:

 1. Määritellään, millainen video tai videosarja tuotetaan
 2. Tilaajan tärkein tehtävä on toimittaa riittävän kattava kirjallinen perehdytysaineisto käsikirjoitustyön mahdollistamiseksi
 3. Videon suunnittelu ja käsikirjoitus
 4. Kuvaussuunnitelman tekeminen
 5. Kuvaukset
 6. Editointi
 7. Mahdollinen spiikkien äänitys tai kieliversioiden dubbaus
 8. Tekstitys
 9. Valmiin videon tai videoiden toimitus.

Vinkki perehdytysvideota ja etäperehdytystä suunnittelevalle!

Työpaikoilla perinteistä perehdytystä tekevät yleensä yrityksen omat asiantuntijat omalla työajallaan. Videolla perehdyttäjänä voi esiintyä myös organisaation ulkopuolinen henkilö.

Olemme todenneet, että ammattinäyttelijän käyttäminen perehdyttäjän roolissa on toimivin ratkaisu – kuvaukset onnistuvat ripeämmällä aikataululla, eivätkä perehdytysvideot henkilöidy kehenkään yrityksessä. Samalla vältetään myös mahdolliset ristiriidat työsuhteiden päättyessä. Ammattinäyttelijä on organisaation ulkopuolinen ja neutraali vaihtoehto.

Perehdytysvideoiden toteutuksessa voidaan huomioida myös tulevat päivitystarpeet, esimerkiksi työtapojen, työlaitteiden tai säädösten muuttuessa.

Referenssi­asiakkaamme perehdytysvideoiden toteutuksista:

Tampereen Sähköverkko Oy
Champ

Mikä on perehdytysvideon hinta?

Perehdytysvideot alkaen

9600 €

Hinnat alkaen ja alv 0%, matkakulut toteutuneen mukaan 0,8 €/km.​

Perehdytysvideot laaja alkaen

26 000 €

Hinnat alkaen ja alv 0%, matkakulut toteutuneen mukaan 0,8 €/km.​

Videokuvaus, tutustu muihin palveluihimme: