Dokumentaarinen video

Kun videokuvausta käytetään dokumentointiin, lopputulos ei maistu mainokselta, vaan kertoo aidosti ja rehellisesti tarinaa yrityksestä ja sen arjesta.

Dokumentaarinen video kuvaa tositapahtumia yrityksessä

Dokumentaarinen video on mainosvideon ja referenssivideon välimuoto: Siinä seurataan kuvattavaa asiaa ulkopuolisen silmin, neutraalisti ja totuudenmukaisena. Kohteena voi olla esimerkiksi projektin edistyminen tai yrityksen palveluprosessi.

Vaikka dokumentaarinenkin video on tarkkaan suunniteltu ja mietitty, se on sävyltään erilainen kuin mainosvideo. Dokumentaarisen videon tarkoituksena ei ole välttämättä suoraan myydä mitään, vaan näyttää ihmisille yrityksen arkea, lisätä tunnettuutta ja tukea brändiä.

Vuorsola Oy:lle toteuttamamme videot ovat hyvä esimerkki dokumentaarisista videoista. Kun yrityksen kalusto itsessään on jo näyttävää ja työskentely tarkkaa, videosta saadaan vakuuttava niiden kuvaamiseen keskittymällä.

» Ota yhteyttä suoraan kuvaajaan ja kysy lisää

Toteuttamiamme dokumentaarisia videoita